Årets konferanse fant sted 30. – 31. oktober på OsloMet

Hovedtema: Urbaniseringens spenninger

Verdens byer vokser – både i antall, størrelse og kompleksitet. Hvilke utfordringer og muligheter står dagens byer ovenfor? Hvilke mulighetsrom – både konkrete og abstrakte – finner vi i byen? Og hvordan endres rollen til de ulike aktørene og institusjonene vi finner i byen? Storbykonferansen ved OsloMet ble arrangert 30. – 31. oktober 2019 og søker å skape en arena der urbaniseringens spenninger kan utforskes og utfordres. På konferansen fikk vi ulike faglige bidrag som kritisk engasjerer seg i spørsmål knyttet til storbyenes rolle i det 21. århundre.OsloMets første Storbykonferanse: viser veien for videre forskning

Stipendiat Marikken Wullf Wathne (NIBR, OsloMet / KTH) og Per Martin Norheim-Martinsen, viserektor for forskning og utvikling, OsloMet


Årets hovedprogram

ÅpningOrdfører Marianne Borgen

Foto: Oslo kommune/Sturlason


Storbytalen 2019Rektor Curt Rice


Hovedinnledere / Key-note speakersSaskia SassenErling Dokk HolmKristin HalvorsenMarianne Tønnessen

Foto: Studio Vest


About the conference

Cities are growing – both in number, size and complexity. Which challenges and opportunities do today’s cities face? What spaces of possibility – both concrete and abstract – can we find in the city? And how do various urban players and institutions experience change? OsloMet Urban Research Conference was held October 30-31, 2019 and sought to create an arena where the tensions of urbanization can be explored and challenged.

The conference was primarily held in the Scandinavian languages, but there was at all times a parallel session for English-speaking participants. The plenary program also had several entrances in English.