Program

Storbykonferansen 2019:
Urbaniseringens spenninger

Verdens byer vokser – både i antall, størrelse og kompleksitet. Hvilke utfordringer og muligheter står dagens byer ovenfor? Hvilke mulighetsrom – både konkrete og abstrakte – finner vi i byen? Og hvordan endres rollen til de ulike aktørene og institusjonene vi finner i byen? Storbykonferansen ved OsloMet ble arrangert 30. – 31. oktober 2019 og søker å skape en arena der urbaniseringens spenninger kan utforskes og utfordres.

Dette inviterte vi til å utforske gjennom hovedinnlegg fra Saskia Sassen, Kristin Halvorsen, Erling Dokk Holm og Marianne Tønnessen og gjennom de 17 ulike sesjonene fra de ulike fagmiljøene på årets konferanse. I programmet er det mulig å sortere sesjonene etter årets fire tracks:

 • Klima, protest, transformasjon (Rom: PA110)
 • Mangfold og inkludering i byen (Rom: PA308)
 • Bolig og byrom (Rom: PA311)
 • Institusjoner og styring (Rom: PA314)

Årets program

Search:

30/10/2019

Plenumssesjon: Athene, Pilestredet 46

08:00 - 09:00 Plenum

Athene, Pilestredet 46

08:00 - 08:30 Kaffe og registrering

Foaje, Pilestredet 46

08:30 - 08:40 Velkommen

Konferansier Marikken Wullf Wathne, OsloMet / KTH

08:40 - 09:00 Offisiell åpning

Athene, P46

Oslos ordfører: Marianne Borgen (SV)

Marianne Borgen (SV)Athene, P46

Marianne Borgen (SV) er ordføreren i Oslo. Hun har embetseksamen i sosiologi fra Universitetet i Oslo med spesialområde sosialpolitikk og medisinsk sosiologi. Hun har i over 25 år arbeidet med barnerettigheter både nasjonalt og internasjonalt og har permisjon fra stilling som avdelingsdirektør i Redd Barna. Ordfører Borgen ble første gang valgt inn i bystyret i 1979 for Sosialistisk venstreparti og har vært fast medlem av bystyret sammenhengende siden 1995. Hun ble valgt som ordfører av bystyret 21. oktober 2015 og gjenvalgt 23. oktober 2019.
Wed 08:40 - 09:00

09:00 - 09:20 Storbytalen: Curt Rice

Athene, P46

Storbytalen 2019

Rektor Curt Rice, OsloMetAthene, P46

Curt Rice er rektor ved OsloMet – storbyuniversitetet. Han har en doktorgrad i lingvistikk fra University of Texas og har tidligere jobbet som både professor og prorektor for forskning ved Universitetet i Tromsø. Rice leder også Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (KIF).
Wed 09:00 - 09:20

09:30 - 10:15 Keynote: Marianne Tønnessen

Demografiske ulikheter mellom by og land

Marianne TønnesenAthene, P46

Marianne Tønnessen er seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrås forskningsavdeling. Hun arbeider med befolkningsanalyser, og særlig med framskriving av den norske befolkningen.
Wed 09:30 - 10:15

10:15 - 10:30 Kaffepause

P46

10:30 - 12:00 Parallellsesjoner

The Right to the City – from global agenda to local conflicts (EN)

NIBR, OsloMetPA110

Program

 • The Right to the City in the 21st Century – an introduction
  Einar Braathen, NIBR, OsloMet
 • Human Rights and the city: Engaging with the ‘the cry from the streets’?
  Peris Jones, University of Oslo
 • Indigenous Rights to the City: Dismantling Settler-Colonial and Neo-Liberal Exclusion in Perth, Western Australia
  Peter Dawson, University of Oslo

 • Accessibility and social inequalities for cycling in Oslo: Whom do we plan and build bicycling infrastructure for?
  Trijntje (Tineke) de Jong, Institute of Transport Economics (TØI)
 • The Exclusiveness of Temporary Urbanism
  Per Gunnar Røe, University of Oslo
 • Q&A, discussion

Read more

Contact: Einar Braathen, NIBR (einarb@oslomet.no)
Wed 10:30 - 12:00
Klima, protest, transformasjon

Migrasjon og mangfold som drivkraft for urban innovasjon og sosial bærekraft

NIBR, OsloMetPA308

Program

 • ”A safe Sweden that sticks together” and ”One Denmark without parallel societies”:  A comparison between Swedish and Danish policies on migrants, integration and public housing
  Tina Gudrun Jensen, Erica Righard & Rebecka Söderberg, Malmö Institute for Studies of Migration, Malmö University
 • Mangfoldige byer – nye møteplasser, møter og forhandlinger
  Marit Aure, UiT Norges arktiske universitet, Anniken Førde, UiT Norges arktiske universitet, Tone Magnussen, Nordlandsforskning
 • Urban Sámi Spaces: Urban Indigenous Governance in Norway
  Mikkel Berg – Nordlie, NIBR, OsloMet

Les mer om sesjonen

Kontakt: Susanne Søholt (susann@oslomet.no), Mariann Stærkebye Leirvik, Anne Balke Staver, NIBR, OsloMet
Wed 10:30 - 12:00
Mangfold og inkludering i byen

Alternative boligløsninger - for hvem? Erfaringer og framtidsvisjoner

NTNUPA311

Program

 • Bopilot
  Eli Støa og Randi Narvestad, NTNU
 • Danish co-housing: Evolution and socioeconomy of an alternative housing form
  P Jacobsen, Uppsala Universitet
 • Boligplanlegging for et aldrende samfunn
  A. S. Handal Bjelland, Høgskulen på Vestlandet
 • Spørsmål og diskusjon
  Hvilke beboerutfordringer kan ulike alternative boligløsninger svare på?
  Hvem er de som trenger alternative boformer? (Fellestrekk?)
 • Sosialt bærekraftige boliger for eldre – To casestudier om eldre menneskers erfaringer med bofellesskap
  E. Moe og Å. L. Hauge, SINTEF og Høgskolen i Innlandet
 • Langvarig midlertidighet – et reelt alternativ. Erfaringer fra Svartlamon
  M Hammer, sosiologisk poliklinikk i Trondheim
 • Bolig+ – Nye boligløsninger for eldre og folk flest
  Lene Schmidt, tidl. NIBR
 • Spørsmål og diskusjon
  Hva er erfaringene med alternative boligløsninger for livskvalitet?
  Hva er erfaringene med samlokalisering av samme eller varierte aldersgrupper?

Les mer

Kontakt: Eli Støa, professor, Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU (eli.stoa@ntnu.no) og Randi Narvestad, forsker, Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU
Wed 10:30 - 12:00
Bolig og byrom

Spenninger i og rundt storbybarnehager

OsloMetPA314

Program

 • Velkommen: Presentasjon av REACH - Organisering av sesjonen
  Mette Tollefsrud, REACH-nettverket, OsloMet
 • Beretninger om beskyttelse
  Ingar Brattbakk, AFI, OsloMet
 • “Kompleks norskhet” i storbybarnehager
  Cecilie Thun, Barnehagelærerutdanningen, OsloMet
 • Klær i barnehagen
  Sahayathasen Kaitampillai, Dynekilen barnehage - Oslo
 • Utøvelse av takt – hvordan skape tillit mellom barn og personalet i barnehagen?
  Nina Rossholt og Heidi Osnes, Barnehagelærerutdanningen, OsloMet
 • Teachers’ response to multilingual practices in mainstream Norwegian preschools
  Elena Tkachenko, Nina Gram Garmann, Anna Sara H. Romøren, Oslo Metropolitan University, Department of Early Childhood Education and Care
 • Paneldebatt: Ansvarlig – REACH-nettverket v Mette Tollefsrud
  En representant fra hvert innlegg – pluss Oslo kommune. 1 minutt innledende kommentar fra hver til spørsmålet som er stilt. Dialog mellom paneldeltakere.

Les mer

Kontakt: REACH nettverket – OsloMet , ved Mette Tollefsrud (mettet@oslomet.no), Pia Lang-Holmen (piakris@oslomet.no) og Inger Marie Lindboe
Wed 10:30 - 12:00
Institusjoner og styring

12:00 - 13:00 Lunsj

Festsalen, Pilestredet 52

13:00 - 14:00 Plenum

Athene, Pilestredet 46

13:00 - 13:45 Keynote: Saskia Sassen

Athene, P46

Who owns the city?

Saskia SassenAthene, P46

Saskia Sassen is the Robert S. Lynd Professor of Sociology and Member of The Committee on Global Thought, Columbia University. Her latest books are the 5th fully updated edition of Cities in a World Economy (Sage 2018) and Expulsions: Brutality and Complexity in the Global Economy (Harvard University Press 2014). She is the recipient of diverse awards, including multiple doctor honoris causa, the Principe de Asturias 2013 Prize in the Social Sciences, and made a Foreign Member of the Royal Academy of the Sciences of Netherland.
Wed 13:00 - 13:45

13:45 - 14:00 Kaffepause

P46

14:00 - 15:30 Parallellsesjoner

Bringing back utopias: The re-politicization of urban insurgencies (EN)

OsloMet / KTH / UiBPA110

Program

 • Welcome and introduction
  Kristin Kjærås (UiB) and Marikken W. Wathne (KTH/NIBR, OsloMet)
 • Challenging the high-tech utopia
  Bård Torvetjønn Haugland, Dept. of Interdisciplinary Studies of Culture, NTNU
 • Lost utopias: The lack of smart imaginaries and why it should worry you
  Marikken W. Wathne, KTH/NIBR, OsloMet
 • Development through colonization: on the art of governing movements in the urban periphery
  Nazem Tahvilzadeh, Department of Urban Planning and the Environment, Division of Urban and Regional Studies, KTH, Stockholm
 • Whose imaginaries? Urban transformations and citizenship in the age of smart urbanism in Durban, South Africa
  Marianne Millstein, NIBR, OsloMet
 • Arts for urban change - rethinking cities through the aesthetics of degrowth
  Cecilie Sachs Olsen, Oslo Architecture Triennale/Royal Holloway, University of London
 • Discussion in groups around the presenters (x2)

Read more

Contact: Marikken W. Wathne, NIBR, OsloMet og KTH (marikken@oslomet.no) & Kristin Kjærås, UiB
Wed 14:00 - 15:30
Klima, protest, transformasjon

Populisme og deltakelse i by

NIBR, OsloMetPA308

Demokratisk byutvikling i den digitale tidsalderen – en sammenligning av tre byer
Kristin Reichborn-Kjennerud, Arbeidsforskningsinstituttet AFI – OsloMet

Variasjon i e-deltakelsesstyring: En sammenlignende studie av Oslo, Madrid og Melbourne
Sveinung Legard, Handelshøyskolen – OsloMet

Populistiske partiers inntog i bystyrene: Mer, mindre og/eller annerledes medborgermedvirkning?
Sigrid Stokstad og Jørn Holm-Hansen, By- og regionforskningsinstituttet NIBR – OsloMet

Les mer

Kontakt: Jørn Holm-Hansen, NIBR, OsloMet (jornhh@oslomet.no)
Wed 14:00 - 15:30
Mangfold og inkludering i byen

Alternative boligløsninger: Prosess og gjennomføringsmodeller

NTNUPA311

Program

 • Innovasjon og utprøving i byutvikling, eksempel fra Grønneviksøren Bergen
  Iwan Thomson, Landskapsarkitekt Lala Tøyen
 • Den åpne bygningen i et sirkulært boligutviklingsperspektiv
  Arild Eriksen, arkitekt
 • Hvordan jobber OBOS med alternative boligløsninger?
  I Skålnes, eiendomsutvikler
 • Spørsmål og svar
 • Alternative boligløsninger – innspill til samtale med utgangspunkt i erfaringer fra Ormsundvn / Enebakkvn
  A-R Andal / K Storkås, beboere
 • Balansert boligkvalitet
  O E Solberg, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune
 • Spørsmål og svar
 • Paneldiskusjon

Les mer

Kontakt: Eli Støa, professor, Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU (eli.stoa@ntnu.no) & Randi Narvestad, forsker, Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU
Wed 14:00 - 15:30
Bolig og byrom

Det delte rommet i byen

OsloMetPA314

Byrom og hverdagsliv. Kosmos, konflikt og truende kaos på folkebiblioteket
Bengt Andersen, AFI-OsloMet, Astri Margareta Dalseide, Arkitekt Kåmmån AS og Cicilie Fagerlid, selvstendig

Samskaping og usynlige barrierer i et åpent hus
Monika Grønli Rosten, Aina Landsverk Hagen og Ingrid M. Tolstad, NOVA/AFI, OsloMet

Barnas plass, barnas palass? Biblo Tøyen
Tonje Vold og Sunniva Evjen

Les mer

Kontakt: Tonje Vold, førsteamanuensis OsloMet (tonjevo@oslomet.no) og Sunniva Evjen, førsteamanuensis OsloMet
Wed 14:00 - 15:30
Institusjoner og styring

16:00 - 18:00 Filmvisning og filmprat med Saskia Sassen: The Push

Athene, P46

18:00 - 18:00 Program slutt

Et lite pust i bakken før konferansemiddagen.

19:00 - 21:00 Konferansemiddag

Festsalen, P52

31/10/2019

08:30 - 10:30 Plenum

Athene, P46

08:30 - 09:00 Kaffe og registrering

Pilestredet 46

09:00 - 09:30 Keynote: Kristin Halvorsen

Athene, P46

Storbyen i lavutslippssamfunnet: Klimavennlig og polarisert?

Kristin Halvorsen, CICEROAthene, P46

Kristin Halvorsen er direktør ved CICERO Senter for klimaforskning. Halvorsen er også leder av Bioteknologirådet og styreleder i Naturhistorisk museum. Hun er tidligere politiker og var medlem av Stoltenberg II-regjeringen fra 2005 til 2013. Hun var Norges første kvinnelige finansminister fra 2005 til 2009 og kunnskapsminister fra 2009 til 2013. Fra 2005 til 2012 var hun nummer to i regjeringen og stedfortreder for statsministeren.
Thu 09:00 - 09:30

09:45 - 10:30 Keynote: Erling Dokk-Holm

Athene, P46

Kan byer innovere seg til velstand? Strategier for sosial og økonomisk bærekraftig urbanisme i etterdønningene av den nyliberale byen

Erling Dokk HolmAthene, P46

Erling Dokk Holm er førsteamanuensis ved Institutt for juss og eiendom ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Dokk Holm har særlig forsket på temaer knyttet til urban vekst og byers sosiale, økonomiske og kulturelle liv.
Thu 09:45 - 10:30

10:30 - 10:45 Kaffepause

TBA

10:45 - 12:15 Parallellsesjoner

Alternativ boligpolitikk: Behov, modeller og konsekvenser

NIBR, OsloMetTBA

Program

 • TEMA 1: Et dysfunksjonelt kommunalt utleietilbud
 • Boligopprøret
  Cathrine Skårn

  Oslo kommune er Norges største profesjonelle boligutleier, men mange av oss som bor i de kommunale boligene følger at de er fanget I et system med korte kontrakter, dårlig vedlikehold og høye husleier – nå organiserer de seg.

 • Ny organisering av den kommunale boligsektoren?
  Lars Aasen (Leieboerforeningen)

  Oslo kommune varslet full gjennomgang av den kommunale boligsektorens økonomiske virkemidler. Er dette starten på reelle endringer i den kommunale boligsektoren i Oslo, eller vil modellen med gjennomstrømning og markedsbasert husleie bestå?

 • TEMA 2: Nye modeller
 • Tid for ny praksis – en tredje boligsektor?
  Mari Løken og Berit Nordahl (NIBR, OsloMet)

  Oslo kommune varslet en ny boligpolitikk – kort presentasjon av hva Oslo kommune uttrykker at de vil oppnå og hvordan de vil gå fram

 • Utilsiktede konsekvenser av tredje boligsektor?
  Katja Johannesen (Oslo kommune – Velferdsetaten)

  Vi ønsker velkommen en ny og mer sosial boligpolitikk i Oslo. Tiden er inne for å tenke nytt rundt en markedsstyrt boligpolitikk som i Oslo har ført til en mer delt by. Det er imidlertid en utfordring at man i dette arbeidet har forutsatt at de mest vanskeligstilte er godt nok ivaretatt.

 • Det nye boligkooperativet
  Arild Eriksen (Fragment Arkitekter)

  Hva er mulighetsrommet for å utvikle medlemseide samvirker som leier ut til andelshaverne - erfaringer med å bruke delt eierskap i boliger eid av interesseorganisasjoner.

 • Diskusjon i grupper rundt innleggsholdere (x2)

Les mer

Kontakt: Mari Løken, samfunnsgeograf (mariloken@gmail.com) og Berit Nordahl, NIBR, OsloMet
Thu 10:45 - 12:15
Bolig og byrom

Kampen om gatetrærne

TØI, NTNU, Link landskap, Kiit NorgePA311

Program

 • Velkommen og introduksjon
  Sunniva Meyer, PhD. Forsker ved Transportøkonomisk institutt
 • Ikke bare parker! Hvorfor mennesker trenger bynatur som er integrert i den urbane bygningsmassen
  Helene Figari. Forsker ved Norsk institutt for naturforskning
 • "Er et nettverk av gatetrær nødvendig for at fremtidens byer skal fungere?" (presentasjonen holdes på engelsk)
  Deborah Davies, Byøkolog ved Kiit Norge
 • "Ute av syne, ute av sinn – kampen om plassen i gata"
  Hanne Johnsrud. Landskapsarkitekt ved Link landskap
 • "Hva skjer med trær under gateombygging og hva kan gjøres for at det skal bli flere trær i bygater?"
  Sunniva Meyer, PhD. Forsker ved Transportøkonomisk institutt.
 • "Hvordan kan vi legge til rette for å kombinere gatetrær og annen infrastruktur?"
  Ida Nilstad Pettersen, PhD, førsteamanuensis ved Institutt for design, NTNU, og Hanne Cecilie Geirbo, PhD, førsteamanuensis ved Institutt for informasjonsteknologi, OsloMet
 • Diskusjon i grupper (x2)

Les mer

Kontakt: Sunniva Meyer (TØI) (Sunniva.FrislidMeyer@toi.no); Ida Nilstad Pettersen, NTNU; Hanne Johnsrud, Link landskap; Deborah Davies, Kiit Norge
Thu 10:45 - 12:15
Bolig og byrom

Klimaprotester, sosial rettferdighet og demokratisk lederskap i by

NIBR, OsloMet / UiBPA110

Program

 • Rediscovering the politics of the sustainable city: now what?
  Håvard Haarstad and Tarje Wanvik (UiB)
 • Conditions for co-creational leadership in Oslo and Gothenburg
  Anders Tønnessen (TØI), Hege Hofstad (NIBR, OsloMet), Gro S. Hanssen (NIBR, OsloMet)
 • Can co-creation enhance legitimate governance of climate transformation?
  Trond Vedeld, Hege Hofstad (NIBR, OsloMet)
 • Crossing lines: Climate activism, Extinction Rebellion, and disrupting the city through non-violent direct action
  Emma Arnold (UiO)
 • Group discussions

Les mer

Kontakt: Trond Vedeld, forsker, NIBR, OsloMet (trondv@oslomet.no); Hege Hofstad, forsker, NIBR, OsloMet; Håvard Haarstad, professor, Inst. for geografi, Universitetet i Bergen
Thu 10:45 - 12:15
Klima, protest, transformasjon

Planlegging for bærekraftige byer

NTNU Smarte bærekraftige byerPA314

Samlende fellesverdier eller konstant kompromissjakt?

Program

 • Nye fortettingsprosjekt i Bergen by: Fra illustrasjon til virkelighet
  Fredrik Ingmar Boge, Anne Sofie Handal Bjelland, Ane Margrethe Lyng, Tonje Margrethe Nordås, Irene Holvik Johnsen og Connie Reksten (HVL)
 • Rammer for ein god oppvekst - Korleis kan plan- og bygningslova sikre «barnets beste»?
  Ingunn Elise Myklebust (UiB) og Sigrid Eskeland Schütz (UiB)
 • Bærekraftdilemma som holdes utenfor den demokratiske arena
  Lillin Cathrine Knudtzon (NMBU)
 • Citizens can actively participate in solving sustainable challenges. The example of clean air.
  Núria Castell, NILU-Norwegian Institute for Air Research, Sonja Grossberndt, Philipp Schneider, Alena Bartonova and Britt Ann K. Høiskar – NILU
 • Rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler
  Martin Lie Hauge (Bing Hodneland advokatfirma)
 • Bærekraft som overordnet planformål – ti år senere
  Eivind Junker (NTNU)

Les mer

Kontakt: Eivind Junker, postdoktor, NTNU Smarte bærekraftige byer (eivind.junker@ntnu.no) og Brita Fladvad Nielsen, postdoktor, NTNU Smarte bærekraftige byer
Thu 10:45 - 12:15
Institusjoner og styring

Urban development and citizen participation in gentrification areas (EN)

OsloMetPA308

Welcome and short introduction
Sveinung Legard, OsloMet

Participation and power in gentrification areas – a comparison of Tøyen (Oslo) and Lavapiés (Madrid)
Kristin Reichborn-Kjennerud, OsloMet

Urban problems from the citizens’ perspective – the case of the central district of Madrid
José M. Ruano, Universidad Complutense de Madrid

Displacement through participation and inclusion?
Daniel Vernegg, Universitetet i Bergen

Disadvantaged Gellerup: Utopia or Homotopia? Jonas Strandholdt Bach, Aarhus Universitet
The city-space game in Sandnes – a place specific participation scheme for new urban planning
Aslaug Tveit, Harald Brynlund-Lima, Nina Osland, Sandnes kommune

The planners (re)public? On the impacts of ‘citizen dialogues’ in urban planning
Nazem Tahvilzadeh, Kungliga Tekniska högskolan

Plenum discussion

Read more

Contact: Sissel Hovik, OsloMet Handelshøyskolen, Sveinung Legard, OsloMet Handelshøyskolen (lesv@oslomet.no) & Kristin Reichborn-Kjennerud, Arbeidsforskningsinstituttet OsloMet
Thu 10:45 - 12:15
Mangfold og inkludering i byen

12:15 - 13:30 Lunsj

Festsalen, P52

13:30 - 15:00 Parallellsesjoner

Cities in Transit(ion): Displacement and Placemaking (EN)

AHOPA308

Program

 • Introduction
  Marianne Skjulhaug and Morgan Ip
 • Public Spaces in Disguise
  Havård Breivik, AHO / Global Alliance for Urban Crises
 • Planning for a 'Vulnerable' Population: Semantics of Safety and Security Planning in Scandinavia
  Anders Rubing, UiB
 • Asking for What We Cannot Know
  Daniela Müller-Eie and Ana Llopis Alvarez, UiS
 • Telling Stories: On narratives, inclusivity and raising the profiles of Post-War communities in Oslo and London
  Tom Davies, AHO
 • Mobilization of People and Cultural Resources for Sustainable, Democratic and Knowledge-Based Development
  Lisbeth Iversen, AHO / Arendal Kommune
 • Violent Site Effects of Urban Precarity: Everyday space and displaced people in Hargeisa
  Kirsti Stuvøy, NMBU (presenter); Peter Chonka, Kings College London; and Jutta Bakonyi, Durham University
 • Short break
 • Roundtable discussion

Read more

Contact: Marianne Skjulhaug, Head of Institute at the Institute of Urbanism and Landscape, The Oslo School of Architecture and Design (AHO) & Morgan Ip, Researcher and PhD Candidate at the Institute of Urbanism and Landscape, AHO (Morgan.Alexander.Ip@aho.no)
Thu 13:30 - 15:00
Mangfold og inkludering i byen

Det nye tjenestemarkedet og urbant bærekraftig forbruk

SIFO, OsloMetPA110

Sirkulærøkonomiens tiltak og utfordringer i Trondheim
Thomas Edward Sutcliffe, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU

Hvordan kan reparasjonstjenester bidra til et bærekraftig forbruk?
Vilde Haugrønning og Harald Throne-Holst, Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet

Det eksisterende og det fremvoksende: bileierskap og bildeling på veien mot bærekraftig mobilitet
Elisabeth Svennevik, Senter for teknologi, innovasjon og kultur TIK, Universitetet i Oslo

Re-connect
Tommy Ose, Norwegian Research Centre Norce

Sanke – verktøy for sanking av nyttevekster og frukt i Oslo
Arild Eriksen, Fragment (arkitektur- og planlegging)

Les mer

Kontakt: Nina Heidenstrøm, forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet (ninah@oslomet.no) og Marie Hebrok, forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet
Thu 13:30 - 15:00
Klima, protest, transformasjon

Levende bysentrum

NIBR, OsloMetPA311

Program

 • Public space use: A classification
  Sverre Bjerkeset og Jonny Aspen, Institutt for urbanisme og landskap, AHO
 • Hvordan kan sentrumsomgivelser redusere uhelsen?
  Jurgita Hansen, arkitekt og byplanlegger
 • How decisions are made: On Choice of concept in Norway’s largest public building projects
  Mari Oline Giske Stendebakken, Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU
 • Gode byrom og kriminalitetsforebyggende arbeid
  Marina Hiller Foshaugen, Institutt for kriminologi og rettsosiologi, UiO
 • Diskusjon i grupper

Les mer

Kontakt: Marit Ekne Ruud, forsker v/ NIBR, OsloMet (marekn@oslomet.no); Ragnhild Skogheim, forsker v/ NIBR, OsloMet; Guri Mette Vestby, forsker v/ NIBR, OsloMet
Thu 13:30 - 15:00
Bolig og byrom

Ulike styringsmodeller i storbyene – ulike demokratier?

NIBR, OsloMet / UiOPA314

Program

 • Bridging the spatial-societal divide in Norwegian urban planning
  Gro Sandkjær Hanssen (NIBR, OsloMet)
 • Delt politisk lederskap
  Jan Erling Klausen (UiO)
 • Hybride styringsmodeller i kommunesektoren
  Trine Myrvold (NIBR, OsloMet) og Sigrid Stokstad (NIBR, OsloMet)
 • Spørsmål og diskusjon

Les mer

Kontakt: Sigrid Stokstad, forsker NIBR, OsloMet (sigsto@oslomet.no); Trine Myrvold, forsker NIBR, OsloMet; Jan Erling Klausen, UiO
Thu 13:30 - 15:00
Institusjoner og styring

15:00 - 15:15 Kaffepause

P46

15:15 - 16:00 Panelsamtale

Athene, P46

Panel: Public spaces in-between attractiveness, livability and democracy

NIBR, OsloMetAthene, P46

Participants

 • Don Mitchell, professor, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala Universitet
 • Per Gunnar Røe, professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
 • Gro Sandkjær Hanssen, forsker, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet
 • Marianne Millstein, forsker, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet

Moderator: Marianne Millstein, NIBR, OsloMet
Thu 15:15 - 16:00

16:00 - 16:15 Oppsummering: Per Martin Norheim-Martinsen

Athene, P46

Oppsummering og takk for i år!

Per Martin Norheim-MartinsenAthene, P46

Per Martin Norheim-Martinsen er viserektor for forskning og utvikling ved OsloMet, og tiltrådte stillingen i august 2019. Han har tidligere jobbet som førsteamanuensis ved Forsvarets Høgskole, hvor han var ansatt siden 2014. Der var han forskningsleder for høgskolens største eksternfinansierte forskningsprogram.
Thu 16:00 - 16:15

18:00 - 20:00 Side-event: Kollokvie

Litteraturhuset

Kollokvie: Mot en sosial kommunal tomtepolitikk?

Fragment og LeieboerforeningenLitteraturhuset

Oslo kommune ønsker en mer progressiv sosial boligpolitikk med etablering av en ikke-kommersiell boligsektor, i samarbeid med ideelle stiftelser o.a. Hvordan kan ikke-kommersielle boligutviklere sikre seg tomter med prisene vi ser i dag? Finnes det rom for andre løsninger, som langvarig leie, tomtefeste, rimelig salg med spesielle vilkår eller konseptkonkurranser der prisen ikke er den avgjørende faktor?

Arkitekt og medforfatter av Pilotbydel for gode boligsosiale løsninger Arild Eriksen i samtale med forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR Gro Sandkjær Hanssen, advokat og politiker Pål Martin Sand og prosektleder for Reinventing Cities på Stovner og Furuset for Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Oslo kommune Gard Skoe Fredriksen.

Les mer

Fragment er et arkitektkontor som arbeider med inkluderende stedsutvikling og den flerfunksjonelle byen. Leieboerforeningen er en partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon. Leieboerforeningen jobber for å styrke leieboeres rettigheter gjennom juridisk bistand til medlemmer og gjennom boligpolitisk interessearbeid.
Thu 18:00 - 20:00