Alternativ boligpolitikk: Behov, modeller og konsekvenser

Ansvarlige:

Om sesjonen

Byrådet i Oslo har kastet loss for å få satt alternative boformer og alternativ tilgang til bolig i system, og Stavanger har gjennomført sin variant med selvbygging i flere år. Også kommersielle byggere som OBOS tilbyr varianter av delt eierskap til hushold. Liknende tendenser sees også utenfor Norge: både i Europa og globalt utvikles stadig flere alternative modeller for boligutvikling. I lys av disse trendene spør vi: er Norge i ferd med å utvikle en alternativ boligsektor? Andre land har hatt en såkalt tredje sektor i mange år. Trenger vi et alternativ til selveie og marked? Hvordan kan dette best organiseres? Hva er fallgruvene og ikke-intenderte virkninger?

Denne sesjonen ønsker bidrag som problematiserer behovet for en ikke-kommersiell tredje boligsektor i byene. Vi ønsker presentasjoner og diskusjon om ulike modeller og eksempler fra inn- og utland. Vi inviterer også til kritiske blikk og refleksjoner over hva alternative boligmodeller kan bidra med til samfunnet – både når det gjelder markedets virkemåte og den dominerende måten å tenke om bolig på.

Sesjonen ønsker også bidrag som reflekterer over eierskap til boligen og omgivelsene. Alternative boligtilbud følges ofte av et fokus på fellesskap og åpner opp for tanker og idéer om at det kan være andre krav til eiendom i byer utover den private eiendomsretten, og for at investeringer i en bolig eller et byområde kan ta ulike former. Hvilke, og hvem sine, verdier skal definere målsetningene for utviklingen? Hva slags boliger og boligfellesskap vil vi ha? Og hva slags byer trenger vi?