Kampen om gatetrærne

Ansvarlige:

 • Sunniva Meyer (TØI) (Sunniva.FrislidMeyer@toi.no)
 • Ida Nilstad Pettersen, NTNU
 • Hanne Johnsrud, Link landskap
 • Deborah Davies, Kiit Norge

Om sesjonen

Mange studier viser hvordan gatetrær og andre grønne elementer i bymiljøet har en positiv effekt på brukerne og øker opplevd tilfredshet ved omgivelsene (Amicone et al., 2016; Cackowski & Nasar, 2003; Chiesura, 2004; Kuo, 2001; Meyer, 2018). Slike positive erfaringer med gatemiljøet kan også få folk til å tilbringe mer tid ute i gatene (Forsyth, Hearst, Oakes, & Schmitz, 2008; Lee & Moudon, 2006; Meyer, 2018). Trær og annen bynatur forventes å bidra til at vi skal klare å takle klimaendringer og andre urbane og samfunnsmessige utfordringer. Trær kan bidra med tjenester som overvannshåndtering, temperaturregulering og forbedret luftkvalitet, og styrke økosystemene gjennom bedre levevilkår for blant annet fugler og insekter (Davies, 2018; Ugarelli, 2018).

Men for at trær skal vokse seg store og sterke kreves det plass, både over og under jorden. I den tette byen er plass en mangelvare og vi ser mange eksempler på at trær og andre grønne elementer blir nedprioritert i utbyggings- og utbedringsprosjekter. Hvilke andre hensyn kommer i konflikt med trær og andre planter? Hvilke av disse hensynene blir prioritert så høyt at det stopper planting av nye trær og/eller fører til fjerning av de trærne som allerede er der? Hvordan kan vi i større grad håndtere disse hensynene samtidig som vi planter/bevarer levedyktige trær?

Vi inviterer til å utforske disse og liknende spørsmål fra ulike faglige og profesjonelle perspektiver og teoretiske og metodologiske posisjoner, gjennom korte presentasjoner og en moderert plenumsdiskusjon.

Forslag til temaer for bidrag:

 • Effekter av trær og andre grønne elementer i by
 • Tiltak for å lage gode vekstvilkår for gatetrær
 • Hindringer for planting av gatetrær
 • Hvordan skape plass til trær i gata: Konflikter, kompromisser og nye løsninger
 • Omtale av bytrær i kommunale planer og strategier
 • Regulering av trær i bygater

Litteratur

 • Amicone, G., Dominicis, S. D., Perucchini, P., Petruccelli, I., Gherardini, A., Costantino, V., & Bonaiuto, M. (2016). Green breaks: The effect of green areas within school environments upon child’s attention and performance. Paper presented at the International Association People – Environment Studies 24, Lund/Alnarp.
 • Cackowski, J. M., & Nasar, J. L. (2003). The Restorative Effects of Roadside Vegetation: Implications for Automobile Driver Anger and Frustration. Environment and Behavior, 35(6), 736-751. doi:10.1177/0013916503256267
 • Chiesura, A. (2004). The role of urban parks for the sustainable city. Landscape and Urban Planning, 68(1), 129-138. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.landurbplan.2003.08.003
 • Davies, D. (2018). Street trees as living infrastructure. In S. M. Hanne Johnsrud, Hanne Cecilie Geirbo, Deborah Davies, Rita Ugarelli, Igor Sartori (Ed.), Multifunctional urban green infrastructure. Oslo: Sintef.
 • Forsyth, A., Hearst, M., Oakes, J. M., & Schmitz, K. H. (2008). Design and Destinations: Factors Influencing Walking and Total Physical Activity. Urban Studies, 45(9), 1973-1996. doi:10.1177/0042098008093386
 • Kuo, F. E. (2001). Coping with Poverty: Impacts of Environment and Attention in the Inner City. Environment and Behavior, 33(1), 5-34. doi:10.1177/00139160121972846
 • Lee, C., & Moudon, A. V. (2006). Correlates of walking for transportation or recreation purposes. Journal of Physical Activity & Health, 3, S77.
 • Meyer, S. (2018). Effect of street greenery on environmental satisfaction and street usage. In S. M. Hanne Johnsrud, Hanne Cecilie Geirbo, Deborah Davies, Rita Ugarelli, Igor Sartori (Ed.), Multifunctional urban green infrastructur. Oslo: Sintef.
 • Ugarelli, R. (2018). Urban drainage system. In S. M. Hanne Johnsrud, Hanne Cecilie Geirbo, Deborah Davies, Rita Ugarelli, Igor Sartori (Ed.), Multifunctional urban green infrastructure. Oslo: Sintef.