Keynotes

Årets hovedinnledere

Margit Mayer

Professor Emerita, Freie Universität Berlin

Prof. Dr. Margit Mayer er blant de mest innflytelsesrike forskerne som arbeider innen kritiske bystudier i dag. Mayer har i en årrekke arbeidet med problemstillinger knyttet til byen som et sted for kamp og motstand, og i sitt arbeid har hun forsket på urbane sosiale bevegelser og deres relasjon til globale økonomiske trender slik som fordisme, post-fordisme, global urbanisering og neoliberalisering. Les mer

Prof. Dr. Margit Mayer is one of the most influential researchers working in critical urban studies today. For many years, Mayer has worked on issues related to the city as a place of struggle and resistance, and in her work, she has been concerned with urban social movements and their relation to global economic trends such as Fordism, post-Fordism, global urbanization and neoliberalization. Read more