Send inn bidrag

Storbykonferansen 2021: Byens krise(r)

Dagens byer anses å ha en helt sentral rolle i å takle kriser av forskjellige typer. Begrenset forskning og få konferanser har imidlertid undersøkt hvordan eksisterende kriser skal håndteres. På Storbykonferansen i år setter vi de mange krisene som påvirker dagens byer i sentrum.

Årets konferanse konkretiserer konsekvensene av eksisterende kriser for byene. Dette gjør vi gjennom 15 ulike sesjoner som blant annet utforsker hvordan én type krise blir forsterket av andre former for kriser, og hvordan komplekse, konfliktfylte og kollektive kriser kan håndteres på tvers av aktører og skalaer.

Konferansen søker også å utforske mulighetene som kriser gir for nytenking og ombygging av byer. Hvordan kan vi nå handle for å sikre at vi bruker dagens mangfoldige kriser som muligheter for å forbedre byene våre i fremtiden?

Slik sender du inn bidrag

Vi ber om at forslag til bidrag/abstracts på 200-300 ord sendes til kontaktpersonen for den enkelte sesjon. Nærmere informasjon finner du på sesjonssidene.

Del gjerne utlysningen med relevante forskningsmiljøer i ditt nettverk. Vi håper å se dere i Oslo i oktober!

Om språk

Dette er en konferanse som bruker norsk og nordiske språk som primærspråk. Noen av hovedinnleggene og sesjonene vil imidlertid foregå på engelsk.