Nære nabofellesskap

Ansvarlige for sesjonen

  • Bård Isdahl, arkitekt (Kontaktperson: Send bidrag til isdahl46@gmail.com)
  • Oda Eline Bodsberg Stræte, ByKuben – Oslo senter for byøkologi

Den typiske norske debatten om byers bærekraft vektlegger fysiske egenskaper: Korte transportavstander, energieffektiv bygningsstruktur osv. I den bærekraftige byen blir innbyggerne ofte redusert til objekter, en slags midler for den fysiske effektiviteten. Vi snakker sjeldnere om sosial bærekraft. Fysisk tetthet er ikke ensbetydende med sosial tetthet, og naboskap i oppstablede enkeltleiligheter skaper ikke nødvendigvis fellesskap.

Samtidig kan det uventede skje: Brannøvelse i blokken: Man blir stående nede på bakken og hutre sammen med mennesker man aldri har hilst på. I en nabokrangel blir man ikke nødvendigvis enige, men man blir iallfall bedre kjent med hverandre. En sur og gretten nabo som trenger hjelp til å frakte den dødssyke kona til sykehuset, viser seg å være en hyggelig fyr som liker å spille sjakk. På kanten av sandkassen møter man andre småbarnsforeldre.

Hvorfor skal man overlate nabofellesskap til tilfeldighetene? Byen trenger boliganlegg og nabolag der folk deler på ressurser og fellesarealer, der det er lett å møtes og ta vare på hverandre, der vi kan etablere gode oppvekstmiljø, inkludere alle beboere på sin måte og gi eldre økt mulighet til å leve mer aktivt og bo hjemme. I Oslo finnes det allerede en rekke nære og stabile nabofellesskap av ulike slag, som går under radaren. Ved å dokumentere og løfte fram slike nabolagstiltak kan vi spre lærdommer og erfaringer. På denne måten kan vi bidra til forsterkning av byens sosiale bærekraft gjennom etablering og utvikling av stadig nye nabolagstiltak.

Sesjonen gjennomføres som en workshop med innledning, gruppearbeid og oppsummering, og inviterer både lekfolk, planleggere, forskere og politikere på kommune- og bydelsnivå til å diskutere spørsmål som for eksempel:

• Hvilken rolle spiller ulike nabolagstiltak i den bærekraftige byutviklingen?

• Hvordan kan kommunen, andre offentlige instanser, boligsamvirket og ulike organisasjoner legge til rette for og hjelpe fram nye nabolagstiltak?

• Hvilken rolle kan sosiale medier og digitale møteplasser spille for de fysiske, analoge møteplassene og samvirkearenaene?

• Hvordan skape fruktbar erfaringsutveksling uten unødvendig ekstrabelastning på de lokale virksomhetene?