Student?

OsloMet tar studentene på alvor, og ønsker også å involvere disse og deres forskningsprosjekter i Storbykonferansen. I tillegg til at studenter kan søke om å ha posterpresentasjoner i et tilskrevet område under Storbykonferansen vil hele dagen før det offisielle konferanseprogrammet være viet til studentpresentasjoner.

Her kan pågående eller nylig avsluttede bachelor- og masteroppgaver presenteres og diskuteres med studenter både fra OsloMet og andre universiteter. Studenter vil involveres i organiseringen av denne konferansedagen, og målet er å koble studenter tettere med forskning og det akademiske liv. Å inkludere studenter på en slik måte vil kunne være en motivasjon for studiene i seg selv, og for å selv søke mot en karriere i akademia etter endte studier.

Mer informasjon om å stille med posterpresentasjoner kommer.