Storbykonferansen 2020: Byens fleksibilitet

Tid og sted: 28. – 29. oktober på OsloMet

Er det noe 2020 har lært oss, er det hvor raskt og drastisk byene våre kan endres. Da covid-19-pandemien kom til Norge opplevde vi en nedstenging av byene våre slik vi kjenner dem. Samtidig viste krisen at vi evnet å komme sammen på nye måter. Vi opplevde hvor fleksible byene våre kunne være.

Årets Storbykonferanse søker å utforske og forstå byens fleksibilitet. Hvilke muligheter for endring ser vi i byen – og hvordan kommer disse til uttrykk? Og hva skjer med oss når det som tidligere virket utenkelig plutselig blir definerende for bybildet?Call for abstracts

Nå inviterer vi bidrag som kritisk engasjerer seg i spørsmål knyttet til storbyenes evne til endring.

Konferansen har 16 sesjoner som tar for seg en rekke ulike tematikker, blant annet bolig, sosial ulikhet, migrasjon og integrering, byutvikling, og framtidsscenarioer.

Bidrag/abstracts på 200-300 ord sendes til kontaktpersonen for sesjonen (kontaktinformasjon finner du på sesjonssiden).

Deadline for abstracts: 24. august! UTVIDET FRIST 11. SEPTEMBER!


Språk

Konferansen vil primært foregå på de skandinaviske språkene, men det åpnes for sesjoner med hele eller deler av programmet på engelsk.

COVID-19

Vi følger covid-19-situasjonen fortløpende og tilpasser konferansen etter rådende forhold. Trolig blir det åpnet for færre fysisk deltakende på årets konferanse, med tilretteleggelse for digitale løsninger.

Format

For å sikre at sesjonene blir gode arenaer til diskusjon oppfordres det til sesjoner med korte presentasjoner og lengre diskusjoner i grupper. Det oppfordres særlig til alternative temaer og formater på sesjonene.