Storbykonferansen 2024

24.-25. oktober

Rettferdige fremtider

Årets konferanse setter søkelyset på skjevfordeling og urett i byer. Vi ser på hvordan forskere, politikere og byråkrater kan bidra til en utvikling som fordeler bedre; der vi deler på byrdene som en bærekraftig omstilling vil medføre.

Vi ser blant annet på

 • Hvordan er egentlig de «urbane godene» fordelt i det urbane landskapet?
 • I hvilken grad er offentlig transport, grøntområder, restauranter, helsetjenester, sportsaktiviteter, ren luft og rent vann tilgjengelig for alle byens innbyggere?
 • Hvordan hoper goder som lys, luft, attraksjoner og grønne omgivelser seg opp for noen befolkningsgrupper og i noen områder, mens andre grupper og andre steder får mer enn sin andel av støy, forurensning, trengsel, kriminalitet og utrygghet?

Byene er hjem både for de rikeste og de fattigste.

På konferansen ser vi spesielt på hvordan byens dynamikk gjør at samfunnsendringer fordeles urettferdig og ujevnt – hvis vi ikke styrer på en god måte.

 • Vi vet for eksempel at ulik kjøpekraft, stigende boligpriser og levekostnader forårsaker sosioøkonomisk segregering gjennom boligmarkedet.
 • Vi vet for eksempel at byene tilbyr jobber med dårlige avtaler og sviktende fagforeningsstøtte og at dette bidrar til midlertidighet hos utsatte grupper.
 • Vi vet for eksempel at gentrifisering og byforedling bidar til forfordeling; der noen får tilgang til storslåtte anlegg, parker og promenader, må andre se seg om etter et rimeligere bosted eller rimeligere næringslokaler. Innsatser for oppgradering er bra for byen, men har en tendens til å bli fulgt av opphoping av ulemper andre steder, med fattigdom, sosial utenforskap og forvitrende nabolag som resultat.

Sosial eksklusjon, ulikhet og segregering er utbredt i byer. Det produserer samfunn som eksisterer i samme by, men likevel oppleves som forskjellige verdener.

Byfornyelse og gentrifisering beriker det urbane livet og levekårene i byer, men hvordan kan vi sikre at godene som skapes er tilgjengelig for alle? Hvordan kan vi skape en rettferdig overgang til sosialt bærekraftige, naturvennlige og utslippsfrie fremtider for alle, med aktiv deltakelse fra alle byens borgere?

Konferansen vil utforske og debattere urbane dynamikker, politikk, involvering og styring for mer rettferdige urbane fremtider.

Send oss ditt panel-forslag!

Vi ønsker velkommen alle forslag til paneler innenfor følgende temaer (andre temaforslag er også velkommen):

 • Bolig og urban ulikhet
 • Arealplanlegging for urban rettferdighet
 • Urban grønn rettferdighet
 • Kommunikasjon og transport – rettferdige, smarte byer
 • Folkehelse og byen, inkludert post-covid-19-byen
 • Styring, deltakelse og transformative urbane tiltak
 • Urban sirkulær økonomi
 • Oslo Metropolitan Area – tilstand og trender

Vennligst send inn ditt forslag innen 15. april til:

berit-irene.nordahl@oslomet.no

Husk å merke e-posten med “Panelforslag til Storbykonferansen” i emnelinjen.