Storbykonferansen 2020: Byens fleksibilitet

Tid og sted: 28. – 29. oktober på OsloMet

Er det noe 2020 har lært oss, er det hvor raskt og drastisk byene våre kan endres. Da covid-19-pandemien kom til Norge opplevde vi en nedstenging av byene våre slik vi kjenner dem. Samtidig viste krisen at vi evnet å komme sammen på nye måter. Vi opplevde hvor fleksible byene våre kunne være.

Årets Storbykonferanse søker å utforske og forstå byens fleksibilitet. Hvilke muligheter for endring ser vi i byen – og hvordan kommer disse til uttrykk? Og hva skjer med oss når det som tidligere virket utenkelig plutselig blir definerende for bybildet?

Call for sessions

Storbykonferansen 2020 arrangeres 28. og 29. oktober, og vi inviterer nå fagmiljøer og-personer til å sende inn sesjonsforslag. Sesjoner kan ta for seg disse, eller liknende, tematikker:

  • Byen i krise
  • Rask og dyp transformasjon i byen
  • Hva gjør en «tom by» med oss?
  • Midlertidighet i byrom
  • Beredskap, risiko og sårbarhet
  • Kjønnsperspektiv på urbane kriser
  • Sosiale medier og digitale møteplasser
  • Alternative boligløsninger

Sesjonsforslag sendes til Storbykonferansen@365.oslomet.no innen 29. mai 2020. Forslagene skal være 300-1 000 ord og må inneholde tema, en kort beskrivelse og ansvarlig(e) for sesjonen.

For sesjoner som blir antatt skal det i neste runde lyses ut en «call for abstracts». Sesjonslederne har hovedansvar for koordinering og gjennomføring av sin sesjon.

Språk

Konferansen vil primært foregå på de skandinaviske språkene, men det åpnes for sesjoner med hele eller deler av programmet på engelsk.

COVID-19

Vi følger covid-19-situasjonen fortløpende og tilpasser konferansen etter rådende forhold. Trolig blir det åpnet for færre fysisk deltakende på årets konferanse, med tilretteleggelse for digitale løsninger.

Format

For å sikre at sesjonene blir gode arenaer til diskusjon oppfordres det til sesjoner med korte presentasjoner og lengre diskusjoner i grupper. Det oppfordres særlig til alternative temaer og formater på sesjonene.