Tidligere konferanser

2019: Urbaniseringens spenninger

2020: Byens fleksibilitet