Keynotes 2020

Konferansens hovedinnledere

Margit Mayer

Professor Emerita, Freie Universität Berlin

Prof. Dr. Margit Mayer er blant de mest innflytelsesrike forskerne som arbeider innen kritiske bystudier i dag. Mayer har i en årrekke arbeidet med problemstillinger knyttet til byen som et sted for kamp og motstand, og i sitt arbeid har hun forsket på urbane sosiale bevegelser og deres relasjon til globale økonomiske trender slik som fordisme, post-fordisme, global urbanisering og neoliberalisering. Les mer

Prof. Dr. Margit Mayer is one of the most influential researchers working in critical urban studies today. For many years, Mayer has worked on issues related to the city as a place of struggle and resistance, and in her work, she has been concerned with urban social movements and their relation to global economic trends such as Fordism, post-Fordism, global urbanization and neoliberalization. Read more


Marianne Millstein

Forsker, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet

På Storbykonferansen 2020 vil Millstein utforske noen sentrale debatter i den såkalte sørlige svingen i bystudier som søker å utvide hvordan, fra hvor, og med hvem, vi tenker på ‘det urbane’. Millstein vil trekke på sitt arbeid med politikk for retten til bolig, samfunnsorganisering og byborgerskap i Cape Town, og reflektere over hvordan slike erfaringer kan informere byforskning utover de oppfattede marginalitetsrommene – teoretiske og empiriske – i det globale sør. Les mer

At the OsloMet Urban research conference, Millstein will explore some key debates in the so-called southern turn in urban studies which seeks to broaden how, from where, and with whom, we think about ‘the urban’. Drawing on her work on the politics of housing rights, community organising and urban citizenship in Cape Town, Millstein will reflect upon how such experiences can inform urban research beyond the perceived spaces of marginality – theoretically and empirically – in the global South. Read more