Sesjoner 2020

Konferansen har sesjoner som tar for seg en rekke ulike tema, blant annet bolig, sosial ulikhet, migrasjon og integrering, byutvikling, og framtidsscenarioer.

Fristen for å levere bidrag til konferansen har gått ut.

This conference has sessions on a number of themes, ranging from housing and inequality to migration and integration, urban development and future scenarios.

The conference language is primarily Norwegian and Nordic languages, but we have five sessions being organized in English. Each session is, however, open for individual presentations in English.

The deadline for abstracts has passed.