Deling via digitale plattformer – et viktig verktøy for den sosiale bærekraftige byen?


Ansvarlige for sesjonen

  • Jacqueline Floch, seniorforsker ved SINTEF Digital
  • Daniela Baer, forsker ved SINTEF Community
  • Send bidrag til Jacqueline.Floch@sintef.no og daniela.baer@sintef.no

Delingsøkonomi har blitt en del av hverdagen. Delingsøkonomi er forretningsmodeller som er basert på transaksjoner mellom privatpersoner, formidlet gjennom digitale plattformer. Vi deler i stadig større grad biler og sykler, verktøy, rom og hager, og vi hjelper hverandre til å handle, lufte hund, vanne blomstre og skru IKEA-møbler. Det dukker stadig opp nye digitale plattformer som støtter nye former av deling. Mens Covid-19 pandemien har ført til store økonomiske utfordringer for plattformer brukt i en global kontekst (f.eks. Uber og Airbnb), har lokal deling fått et løft (f.eks. Nabohjelp og Nyby).

Deling er ikke noe nytt. I alle tider har vi delt med familien, venner og kjente. Å dele via digitale plattformer gjør deling annerledes i det vi deler med fremmede. Delingsøkonomi er ofte omtalt som en ressurs for å skape mer sosiale og bærekraftige byer. Men det skjer ikke bare av seg selv. For å lykkes med sosial og bærekraftig utvikling, bør tilnærming til deling være designet i samspill mellom brukere, teknologi og utforming av byer og nabolag.

Mål for denne sesjon er å øke kunnskap om erfaringer med delingsøkonomi så langt, samt å diskutere utforming av sosiale og bærekraftige delingsløsninger. Relevant spørsmål inkluderer bl.a.:

  • Hva motiverer til deling? Hvem er brukere? Hvor bor de?
  • Hvordan brukes og erfares løsningene?
  • Hva er sosiale, miljømessige og økonomiske effekter av deling i byene?
  • Hvordan kan delingsplattformer styrke tilhørighet og deling i et nabolag?
  • Hvordan kan vi skape inkluderende løsninger? Hvem faller utenfor?
  • Hvordan påvirker utforming av byene deling?
  • Hvordan kan byplanlegging legge til rette for deling av arealer og funksjoner?

Vi inviterer forskere, praktikere (plattformeiere, byutviklere, mm) til å sende inn abstrakter.