Midlertidige oppgraderinger som virkemiddel i byutvikling


Sesjonsansvarlig

  • Leo Rygnestad, (rådgiver sosial innovasjon Områdeløft Grønland og Tøyen). Send bidrag til leo.rygnestad@bgo.oslo.kommune.no

Hvordan kan midlertidighet være et virkemiddel i utviklingen av byrom? Områdeløft Grønland og Tøyen har i flere tilfeller brukt midlertidighet som virkemiddel i byromsutvikling; På Tøyen Torg var midlertidige oppgraderinger et viktig virkemiddel i utviklingsprosessen, og de midlertidige løsningene fikk mye innflytelse på endelig form. Den midlertidige oppgraderingen sørget samtidig for at man fikk gjort umiddelbare endringer på et torg med store utfordringer.

I 2019 gjennomførte Områdeløft Grønland og Tøyen en rekke arrangementer i Olafiagangen. Disse midlertidige intervensjonene i byrommet var ment å teste ut hypoteser om hva byrommet kunne benyttes til. Et kanskje enda viktigere mål var å involvere folk i å definere bruken av byrommet og gjennom det endre deres syn på et byrom som i dag skaper utrygghet og ikke kommer nabolaget og byen til gode.

I denne sesjonen ønsker vi ulike faglige tilnærminger til tematikker rundt midlertidighet i utviklingen av byrom. Sesjonen ønsker bidrag som diskuterer mulighetsrom og potensielle problemstillinger knyttet til bruk av midlertidighet, og åpner for erfaringsstudier fra ulike byer både i og utenfor Skandinavia.