Storbykonferansen 2021: Byens krise(r)

Globale kriser, både dem som rammer brått og uventet og de som gradvis kommer snikende, utfordrer hvordan vi organiserer og lever i byer.

2020 viste seg å bli et år preget av flere kriser som eksisterte samtidig – og hvor responsene på Covid-19-krisen utfordret forestillinger om bystrukturer som solide og vanskelige å endre. Pandemien stengte samfunn slik vi kjenner dem og viste oss at radikale endringer faktisk kan skje i byene våre.

Pandemien sammenfalt også, på komplementære og motstridende måter, med eksisterende kriser:

  • klimakatastrofen,
  • ekstreme ulikhetsnivåer,
  • et boligmarked bedre egnet for investorer enn de som har behov for bolig,
  • og en befolkning som stadig blir politisk polarisert og segregerte både i fysiske og virtuelle rom.

Koblingene mellom disse krisene blir sjelden utforsket, men kan være essensielle hvis målet er transformasjon mot en bærekraftig fremtid.

Alvorlighetsgraden av Covid-19-krisen og hvordan den overlappet med andre eksisterende kriser hadde en tydelig urban dimensjon. I nesten to år ble byer over hele verden stengt da pandemien truet mange av de mest verdsatte aspektene av bylivet og forsterket underliggende sosiale ulikheter som fremdeles preger byene våre.

Ettervirkningen av pandemien vil på samme måte ha en særlig innvirkning på byområder, med materielle, sosiale og psykologiske konsekvenser (både lang- og kortsiktige) som fortsatt er ukjente. Vil byene raskt sprette tilbake til sitt pre-pandemiske selv – med alle de positive og negative egenskapene som er karakteristiske for byer i det 21. århundret, eller vil vi se en fremtid der byboere – støttet av nye digital hjelpemidler – velger å forlate byene for mer romslige områder med mer tilgjengelige boligmarkeder?

Kort sagt: Hvilken by vender vi nå tilbake til?

Dagens byer anses å ha en helt sentral rolle i å takle kriser av forskjellige typer. Begrenset forskning og få konferanser har imidlertid undersøkt hvordan eksisterende kriser skal håndteres.

På årets Storbykonferanse setter vi de mange krisene som påvirker dagens byer i sentrum. Årets konferanse søker å konkretisere konsekvensene av eksisterende kriser for byene. Vi åpner for å utforske hvordan én type krise blir forsterket av andre former for kriser, og hvordan komplekse, konfliktfylte og kollektive kriser kan håndteres på tvers av aktører og skalaer.

Konferansen søker også å utforske mulighetene som kriser gir for nytenking og ombygging av byer. Hvordan kan vi nå handle for å sikre at vi bruker dagens mangfoldige kriser som muligheter for å forbedre fremtidige byrom?

Program 2021

Her er årets program for Storbykonferansen 2021. Programmet inneholder både fellessesjoner og parallelle sesjoner. De parallelle sesjonene er organisert under fire ulike tracks for å gjøre det lettere å følge det temaet man er mest interessert i. Årets tracks er:

Social sustainability and inclusion Housing, architecture and planning Sustainability and climate governance Transforming urban space

Du kan få oversikt og lese mer om de ulike sesjonene her.

Konferansen er fysisk og vil finne sted i de ulike delene på OsloMet Campus Pilestredet. Mer informasjon om hvordan du finner frem til de ulike sesjonene kommer.

Onsdag 27.oktober

TidSesjonRom
08:30-09:00Kaffe og registrering Foaje, P35
09.00- 09.15Velkommen! PH170, P35 
09.15 – 10.00 Keynote 1: Hege Hofstad,
Urban transformation in the wake of crises: Do we need a new research agenda? 
PH170, P35
10.00 -10.15 Pause Foaje, P35
10.15 – 11.45 Parallellsesjon 1 
11.45 – 13.00 LunsjFoaje, P35
13.00 – 14.30 Parallellsesjon 2
14.30 – 14.45 Pause
14.45 – 15.45 PANEL DISCUSSION: Revisiting the neighbourhood in times of crises, hosted by Oslo Architecture Triennale PH170, P35
16.00 Filmvisning Land Occupation – Self Help – Liveable Neigborhoods med Habitat Norge PH170, P35
Dørene åpner 18.30Konferansemiddag. Middag serveres 19.00
Doors open 18.30. Dinner is served at 19.00
Festsalen, P52
Program dag 1

Torsdag 28. oktober

Tid SesjonRom
08:30-09:00Kaffe og registering Foaje, P35
09.00 – 09.15 Velkommen til dag to!PH170, P35
09.30 – 11.00 Parallellsesjon 3
11.00 – 11.15Pause Foaje, P35
11.15 – 12.15 CONVERSATIONAL KEYNOTE: Towards Multispecies Cities? 
With Don Mitchell (Uppsala University) and Cecilie Sachs Olsen (OsloMet). 
Chair: Marikken Wulff-Wathne. 
PH170, P35
12.15 – 13.30 Lunsj Foaje, P35
13.30 – 15.00 Parallellsesjon 4
15.00 – 15.15Pause Foaje, P35
15.15 – 16.15 Panelsamtale: Hvilken rolle kan UH-sektoren spille i krisetider?  Ledes av Hilde Lorentzen (OsloMet)PH170, P35
16.30 – 18.30Post-konferanse:
Filmvisning: Nabolagshistorier

I regi av Oslo arkitekturtriennale
ROM for Kunst og Arkitektur, Maridalsveien 3
Program dag 2

Parallellsesjon 1: 10.15 – 11.45, 27.oktober

Changing dynamics of urban diversity I PA329Tid for radikal endring i boligpolitikken? PA124Co-creation and transformation of urban food systems PA308Transforming urban space: Dwelling, Periferien

Parallellsesjon 2: 13.00 – 14.30, 27.oktober

Changing dynamics of urban diversity, PA329Tid for radikal endring i boligpolitikken? II PA124Crisis as condition? PA314Naturbaserte løsninger i krisetider PA308Transforming urban space: Democracy Periferien

Parallellsesjon 3: 09.30 – 11.00, 28.oktober

Changing dynamics of
urban diversity: Indigenous urbanization
PA128
Citizen participation in the post-political era I V130Arkitektur som verktøy i krisen Rindal City leadership
and citizen protests in a turbulent era
of multiple crisis and post-factual politics
PA124
Transforming urban space: Design Periferien

Parallellsesjon 4: 13.30 – 15.00, 28.oktober

Konsekvensen av koronapandemien for barns oppvekst i Storbyen PA128Citizen participation in the post-political era II V130 Impro-visasjon i planlegging: RindalCo-creational city leadership: PA124Transforming urban space: Pandemic Urbanism Periferien