Tid for radikal endring i boligpolitikken?

Ansvarlige for sesjonen

  • Ina M. Christiansen, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet
  • Berit I. Nordahl, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet

Invitasjon til bidrag

Flere tiår har gått siden sist gang boligpolitikk og boligmarkedenes utvikling har vært et like hett politisk tema som i dag. Under pandemien gikk boligmarkedet bananas, vi så nye sider ved fordelen av å eie framfor å leie bolig, etableringsutfordringene økteer for større deler av befolkningen, og vi har sett politisk mobilisering av leietakere.

Både storbyer og mindre byer opplever segregeringstendenser og opphopning av dårlige levekår, og NOU-en «Levekår i byer – gode lokalsamfunn for alle» viser at dette må ses i sammenheng med boligmarkedsmekanismer.

Boligpolitikken og boligmarkedets rolle i ulikhetsproduksjon er på «alles» lepper, og både kommuner og utbyggere gjør framstøt for å påvirke boligmarkedet på ulike måter. Flere kommuner utvikler innovative boligkonsepter og streber etter å tydeliggjøre sammenhengen i sitt boligp.olitiske ansvar.

Stat, kommune og private aktører har fokus på sosialt bærekraftige konsepter som deling, samhold og fleksibilitet, men hvem får egentlig tilgang til disse godene? Er det på tide at sosial bærekraft i boligprosjekter også handler om utjevning?

Mulige tema

I denne sesjonen spør vi om det er tid for en radikal endring i boligpolitikken:

  • For hvem funker dagens boligpolitikk, og for hvem funker den ikke?
  • Står skillet mellom den behovsprøvde sosiale boligpolitikken og den allmenne boligpolitikken for fall?
  • Er det behov og rom for et skifte?
  • Har vi endringsagenter som kan bevirke dette eller er vi låst i det etablerte systemet?
  • Trenger vi i det hele tatt en radikal endring, og hva bør den i så fall bestå av?

Vi inviterer forskere, studenter og deltakere fra praksis (arkitekter, meglere, økonomer, utbyggere, planleggere, idealister og andre aktører) til å sende inn bidrag om boligpolitiske utfordringer og mulige løsninger og til å ta del i debatten om framtidens boligpolitikk.

Slik sender du inn bidrag

Vi ber om at forslag til bidrag/abstracts på 200-300 ord sendes til kontaktpersonen for den enkelte sesjon. Nærmere informasjon finner du på sesjonssidene.

Del gjerne utlysningen med relevante forskningsmiljøer i ditt nettverk. Vi håper å se dere i Oslo i oktober!

Om språk

Dette er en konferanse som bruker norsk og nordiske språk som primærspråk. Noen av hovedinnleggene og sesjonene vil imidlertid foregå på engelsk.