Improvisasjon i planlegging
mellom sensibilitet og rasjonalitet i skandinaviske byer

Ansvarlige for sesjonen

 • John Pløger, Universitetet i Agder
 • Anniken Førde, Norges Arktiske Universitet
 • Cecilie Sachs Olsen, NIBR/OsloMet 

Invitasjon til bidrag

Denne sesjonen addresseserer tre sentrale problemstillinger i byplanlegging:

 1. I møtet med samtidens mangfoldige kriser møter støter byplanleggingen på et kjent paradoks: på den ene siden krever krisetilstander evnen til å improvisere og handle intuitivt, mens på den andre siden temmes intuitive og improvisatoriske praksiser ofte i møtet med formelle plan- og beslutningsstrukturer.
 2. Innenfor fysisk planlegging er det en tendens at mennesket ses i relasjon til sine materielle omgivelser – en tilnærming som ofte overser sensoriske og subtile dimensjoner som atmosfære, begjær, kropp, kjønn, planter, dyr og fenomener som vær og vind. Sistnevnte blir det derfor ikke planlagt for i like stor grad.
 3. Språket, modellene og representasjonene som planleggere og byforskere ofte opererer med i dag er i krise, da disse ofte ikke strekker til for å forstå (om)verdenen. Målet er ofte å disiplinere, fremfor å gi plass til, de sensoriske og sanselige aspektene ved å være menneske.

Disse utfordringene krever at det utvikles nye metoder, begreper og tilnærminger i by- og stedsutvikling. Denne sesjonen undersøker derfor hvordan man som planlegger eller forsker kan etablere et perspektiv som bygger på en forståelse av menneskers sanselighet og sensitive forhold til landskap, rom og sted.

Gjennom et særlig fokus på improvisasjon, og hvordan man i byplanlegging kan arbeide med improvisatorisk praksis, vil sesjonen undersøke hvordan planleggingen kan improvisere med det ukjente og utforske muligheter for en planlegging som etablerer et improvisatorisk møte mellom planlegging og planløshet.

Vi ønsker særlig å se på hvordan forskjellige bottom-up prosesser og alterantivt organiserte initiativer kan påvirke planleggingen mot en mer sanselig og improvisatorisk praksis.

Mulige tema

Aktuelle spørsmål som vi ønsker å belyse er:

 • Hvordan etablere en praksis i møtet mellom planlegging og planløshet?
 • Hvilken rolle kan det improvisatoriske spille i fremtidens planlegging?
 • Hvordan kan vi tilrettelegge for en planprosess som også kan omfavne feil?
 • Hvordan kan det som beveger oss sanselig og mentalt få plass i utformingen av landskap, plasser og steder?
 • Hvordan kan planlegging og politikk navigere i momentum, men også temporært?
 • Hvordan kan byer navigere mellom det som blir til og det som allerede finnes?

(Listen er ikke uttømmende.)

Vi tar gjerne imot bidrag som tar i bruk andre formidlingsformer/ praksiser enn klassiske ”papers”. Dette kan være alt fra sensoriske bidrag, improvisasjonsøvelser, performative innslag, filmer, hørespill osv.

Slik sender du inn bidrag

Vi ber om at forslag til bidrag/abstracts på 200-300 ord sendes til kontaktpersonen for den enkelte sesjon. Nærmere informasjon finner du på sesjonssidene.

Del gjerne utlysningen med relevante forskningsmiljøer i ditt nettverk. Vi håper å se dere i Oslo i oktober!

Om språk

Dette er en konferanse som bruker norsk og nordiske språk som primærspråk. Noen av hovedinnleggene og sesjonene vil imidlertid foregå på engelsk.