Opptak av konferansen 2020

Recordings of the conference

Her finner du opptak av (nesten) hele programmet på Storbykonferansen 2020.

Plenum dag 1

Plenum dag 2


Sesjoner (Oppdateres):

Sektoroverskridende samarbeid og byutvikling


Pandemics, planning and the right to the city (EN)Deling via digitale plattformer – et viktig verktøy for den sosiale bærekraftige byen?


Mot en mer mangfoldig boligsektor (to sesjoner)


The people vs. gentrification: Citizen participation in urban development (EN)Byer som aktører på integrerings- og migrasjonsfeltet


Omstilling til et bærekraftig samfunn  


Unscripted futures: Making room for the openness, uncertainty and radical potential of tomorrow (EN) (Two sessions)


Fysiske fellesskap i den fleksible byen


Ageing in cities, is it safe? 


Midlertidige oppgraderinger som virkemiddel i byutvikling


Byens fleksibilitet – det felles eide