Kontakt

Storbykonferansen arrangeres av By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet.

Har du spørsmål om konferansen? Ta kontakt på post-nibr@oslomet.no

Arrangementskomité 2022

  • Geir Heierstad, instituttdirektør
  • Berit Irene Nordahl, forskningssjef
  • Trond Vedeld, forsker
  • Cecilie Sachs Olsen, forsker
  • Stian Lid, forsker
  • Tone C. S. Thorgrimsen, koordinator
  • Johanne Hammersland, koordinator/vit.ass.

Presse?

Presseakkreditering til konferansen kan fås i registreringen: Ta kontakt på post-nibr@oslomet.no for å sette deg opp på lista.


Nettsider