Kontakt

Storbykonferansen arrangeres av By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet.

Har du spørsmål om konferansen? Ta kontakt på storbykonferansen@365.oslomet.no

Arrangementskomité

  • Marikken Wullf Wathne, stipendiat
  • Jan-Tore Berghei, seniorrådgiver
  • Geir Heierstad, instituttdirektør

Presse?

Presseakkreditering til konferansen kan fås i registreringen: Ta kontakt på storbykonferansen@365.oslomet.no for å sette deg opp på lista.


Nettsider