Kontakt/Academic board

Storbykonferansen fasiliteres av By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet.

Årets konferanse er et samarbeid mellom NIBR, Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Housing Lab, CIENS – en ledende samarbeidsarena for forskningsbasert kunnskapsproduksjon og formidling knyttet til klima, natur og miljø og NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Har du spørsmål om konferansen?

Ta kontakt på post-nibr@oslomet.no

Academic board 2023


Presse?

Presseakkreditering til konferansen: Ta kontakt på post-nibr@oslomet.no for å sette deg opp på lista.