Storbykonferansen 2019

2019: Urbaniseringens spenninger


Verdens byer vokser – både i antall, størrelse og kompleksitet. Hvilke utfordringer og muligheter står dagens byer ovenfor? Hvilke mulighetsrom – både konkrete og abstrakte – finner vi i byen? Og hvordan endres rollen til de ulike aktørene og institusjonene vi finner i byen? Storbykonferansen ved OsloMet ble arrangert 30. – 31. oktober 2019 og søker å skape en arena der urbaniseringens spenninger kan utforskes og utfordres.

Dette inviterte vi til å utforske gjennom hovedinnlegg fra Saskia Sassen, Kristin Halvorsen, Erling Dokk Holm og Marianne Tønnessen og gjennom de 17 ulike sesjonene fra de ulike fagmiljøene på 2019-konferansen organisert i fire hovedtema.

  • Klima, protest, transformasjon
  • Mangfold og inkludering i byen
  • Bolig og byrom
  • Institusjoner og styring