Frister

  • Innsending av sesjonsbidrag: 23. august
  • Earlybird-påmelding: 15. september
  • Siste frist for påmelding: 15. oktober