Deling via digitale plattformer – et viktig verktøy for den sosiale bærekraftige byen?


Ansvarlige for sesjonen

  • Jacqueline Floch, seniorforsker ved SINTEF Digital
  • Daniela Baer, forsker ved SINTEF Community

Program og abstracts

Tid: 28. oktober, 12:30 – 14.00


Om sesjonen

Delingsøkonomi har blitt en del av hverdagen. Delingsøkonomi er forretningsmodeller som er basert på transaksjoner mellom privatpersoner, formidlet gjennom digitale plattformer. Vi deler i stadig større grad biler og sykler, verktøy, rom og hager, og vi hjelper hverandre til å handle, lufte hund, vanne blomstre og skru IKEA-møbler. Det dukker stadig opp nye digitale plattformer som støtter nye former av deling. Mens Covid-19 pandemien har ført til store økonomiske utfordringer for plattformer brukt i en global kontekst (f.eks. Uber og Airbnb), har lokal deling fått et løft (f.eks. Nabohjelp og Nyby).

Deling er ikke noe nytt. I alle tider har vi delt med familien, venner og kjente. Å dele via digitale plattformer gjør deling annerledes i det vi deler med fremmede. Delingsøkonomi er ofte omtalt som en ressurs for å skape mer sosiale og bærekraftige byer. Men det skjer ikke bare av seg selv. For å lykkes med sosial og bærekraftig utvikling, bør tilnærming til deling være designet i samspill mellom brukere, teknologi og utforming av byer og nabolag.

Mål for denne sesjon er å øke kunnskap om erfaringer med delingsøkonomi så langt, samt å diskutere utforming av sosiale og bærekraftige delingsløsninger. Vi inviterer forskere, praktikere (plattformeiere, byutviklere, mm) til å sende inn abstrakter.

Sesjonen består av to deler:

  • Først skal vi høre 5 korte presentasjoner som viser praktiske eksempler av deling (deling i offentlig byrom, bildeling i Oslo), erfaringer med delingsplattformer (NyBy, Nabohjelp) og deling i koronatid.
  • Deretter skal vi invitere deltakerne til diskusjon om fremtidig utsikt for deling.


Om de ansvarlige

Jacqueline Floch forsker på anvendelse av digital teknologi mot et inkluderende samfunn. Jacqueline leder prosjektet «Sharing Neighbourhoods» finansiert av programmet BYFORSK ved Forskningsrådet.

Daniela Baer er utdannet geograf og forsker på transformasjon til bærekraftige byutvikling bl.a. i «Sharing Neighbourhoods» og i Senter for nullutslipps områder i smarte byer (FME ZEN).