Filmvisning: Nabolagshistorier

Tid: 16.30 - 18.30 28. oktober
Sted: ROM for kunst og arktektur, Maridalsveien 3

Arrangementet er i regi av Oslo Arkitekturtriennale.

Bli med på visningen av “Nabolagshistorier” – en serie av fire kortfilmer som skildrer ulike sider av livet i et utvalg nabolag i fire europeiske byer. Kortfilmene viser frem en bredde av perspektiver og erfaringer knyttet til nabolag, og bidrar slik til en bred refleksjon om mangfoldet av nabolagskulturer.

Etter visningen vil de fire samles til en uformell samtale for å reflektere over temaene som tas opp i filmene, og om hva nabolagskultur er og kan være. Samtalen modereres av Alexandra Cruz, programansvarlig i Oslo arkitekturtriennale.

Arrangementet foregår på engelsk.

Les mer om arrangementet på Oslo arkitekturtriennales hjemmesider.