Hvilken rolle kan UH-sektoren spille i krisetider?
Panelsamtale

campus oslomet
Foto: Benjamin A. Ward
Tid: 15:15 - 16:15, Torsdag 28. oktober 
Rom: PH170, P35 OsloMet

Å håndtere kriser handler om å være så godt forberedt som mulig på tenkelige og utenkelige hendelser, situasjoner og utviklingsforløp, samt en vilje og evne til å reagere raskt og adekvat når en konkret krise faktisk oppstår. I begge faser vil universitets- og høgskolesektoren ofte spille en viktig rolle – og i begge faser er kommunikasjonen mellom sektoren og de som er satt til å håndtere krisen avgjørende.

Hvor godt rigget er egentlig samarbeidet mellom de to aktørene i «freds»- og «krisetid»? Hva skal til for å sikre godt samarbeid generelt – og hvor egnet er det når krisen inntreffer? Hva finnes av etablerte samarbeids- og samskapingsmodeller – og hvilke erfaringer sitter partene igjen med etter pandemien?

Panelet består av personer med førstehånds kjennskap til ulike samarbeidsmodeller i Trondheim, Bergen, og Oslo.

Deltakere

  • Victoria Marie Evensen (AP), Byråd for næring og eierskap Oslo kommune
  • Per Martin Norheim-Martinsen, Prorektor FoU OsloMet – storbyuniversitetet
  • Roar Tobro, organisasjonsdirektør NTNU
  • Tone Merethe Berg Aasen, Prosjektleder TRD 3.0 NTNU/Trondheim kommune
  • Lars Bergesen, Rådgiver Kunnskapskommunen Byrådsavdeling for helse og omsorg Bergen kommune
  • Gunilla Martinsson, KS, Spesialrådgiver Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF)
  • Silje Mæland, Førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.