Storbykonferansen 2023

Program 2023

Les om key-notes og øvrig program her.

Urbane framtider:

Er målene om bærekraftige byer oppnåelige?

Byer er spydspisser innen bærekraftig utvikling. Byene er sosialt og kulturelt mangfoldige, men det er også der segregeringen og klassedelingen er tydeligst. Byene troner høyest på CO2-utslipp, men det er også der innsatser for reduksjon av utslippene har størst effekt.

Byer gir anledning til innovasjon og nytenking og til å samle ny kunnskap om bybruk, opplevelser og holdninger, men slike store datamengder kan også brukes til å manipulere og kontrollere.

Hvordan kan nye datatyper bidra til å gjøre byen mer inkluderende og mer demokratisk?

Vi inviterer deg til å stille spørsmål ved om ideen om en bærekraftig byutvikling faktisk er oppnåelig, gitt de spenningene som ligger i bærekraftsdimensjonene.

Hvordan skal vi klare å forene høye bærekrafts-ambisjoner med inkludering og rettferdighet?

Konferansen er åpen for alle interesserte!

De to dagene inkluderer presentasjoner og podiediskusjoner, kapasitetsbyggende workshops for å styrke forskningen og undervisning i Norge og globalt, samt sosiale aktiviteter.