Midlertidige oppgraderinger som virkemiddel i byutvikling


Sesjonsansvarlig

  • Leo Rygnestad, (rådgiver sosial innovasjon Områdeløft Grønland og Tøyen).

Abstracts

Program

Velkommen og introduksjon

Evaluering av e-benk
Sunniva Meyer (TØI)

Hersleb Vgs.
Clara Reich (Nabolagshager)

Midlertidige byromsprosjekter som prosess i lokalsamfunnsutvikling
Mari Gunnvor Boysen (Bydel Bjerke)

On permanent temporality
Facundo Arboit (Urban Think Tank Oslo)

Pause/break

Panelsamtale/panel discussion

Spørsmål/Questions

Om sesjonen

Hvordan kan midlertidighet være et virkemiddel i utviklingen av byrom? Områdeløft Grønland og Tøyen har, sammen med ulike samarbeidapartnere, i flere tilfeller brukt midlertidighet som virkemiddel i byromsutvikling; På Tøyen Torg var midlertidige oppgraderinger et viktig virkemiddel i utviklingsprosessen, og de midlertidige løsningene fikk mye innflytelse på endelig form. Den midlertidige oppgraderingen sørget samtidig for at man fikk gjort umiddelbare endringer på et torg med store utfordringer. «Venteplassen», som prosjektet het, ble utviklet og gjennomført av Byverkstedet, i samarbeid med Bureau Detours, på oppdrag fra Bymiljøetaten.

I 2019 gjennomførte Områdeløft Grønland og Tøyen en rekke arrangementer i Olafiagangen i samarbeid med lokale organisasjoner og sosiale entreprenører. Disse midlertidige intervensjonene i byrommet var ment å teste ut hypoteser om hva byrommet kunne benyttes til. Et kanskje enda viktigere mål var å involvere folk i å definere bruken av byrommet og gjennom det endre deres syn på et byrom som i dag skaper utrygghet og ikke kommer nabolaget og byen til gode.

I denne sesjonen ønsker vi ulike faglige tilnærminger til tematikker rundt midlertidighet i utviklingen av byrom. Sesjonen ønsker bidrag som diskuterer mulighetsrom og potensielle problemstillinger knyttet til bruk av midlertidighet, og åpner for erfaringsstudier fra ulike byer både i og utenfor Skandinavia.